PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Liver Cancer10.17998/jlc.20.1.90202020190-97Combined Transarterial Chemoembolization and External Beam Radiotherapy in a Patient with Recurrent Huge Hepatocellular Carcinoma after Hepatic ResectionJesang Yu, Jinhong Jung, Sang Min Yoonhttp://e-jlc.org/upload/pdf/jlc-20-1-90.pdf, http://e-jlc.org/journal/view.php?doi=10.17998/jlc.20.1.90, http://e-jlc.org/upload/pdf/jlc-20-1-90.pdf
Digestive Diseases and Sciences10.1007/s10620-019-05733-020196541266-1275Long-Term Outcomes of Transarterial Chemoembolization Combined with Radiofrequency Ablation Versus Transarterial Chemoembolization Alone for Recurrent Hepatocellular Carcinoma After Surgical ResectionQingfeng Song, Weizheng Ren, Liwei Fan, Meiqi Zhao, Lisha Mao, Shichai Jiang, Chang Zhao, Ying Cuihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10620-019-05733-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10620-019-05733-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10620-019-05733-0.pdf
Frontiers in Oncology10.3389/fonc.2021.713432202111Transarterial Chemoembolization Combined With Radiofrequency Ablation Versus Repeat Hepatectomy for Recurrent Hepatocellular Carcinoma After Curative Resection: A 10-Year Single-Center Comparative StudyXin Zheng, Yanqiao Ren, Hanqing Hu, Kun Qianhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.713432/full
Journal of Hepatocellular Carcinoma10.2147/jhc.s3393792021Volume 81445-1458Drug-Eluting Bead Transarterial Chemoembolization Combined with FOLFOX-Based Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Large or Huge Hepatocellular CarcinomaJingjun Huang, Wensou Huang, Meixiao Zhan, Yongjian Guo, Licong Liang, Mingyue Cai, Liteng Lin, Mingji He, Hui Lian, Ligong Lu, Kangshun Zhuhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=76202, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=76202
HPB10.1016/j.hpb.2016.03.545201618e579Living donor liver transplantation after combined transarterial chemoembolization and radiotherapy for hepatocellular carcinoma with major vascular invasionM.H. Shin, Y.R. Jeong, G.W. Song, S.M. Yoonhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X16315611?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X16315611?httpAccept=text/xml
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2019.06.198920191051E228Clinical Outcomes of Hepatic Resection after Combined Radiotherapy and Transarterial Chemoembolization in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma Showing Macroscopic Vascular InvasionK.J. Song, J. Jung, G.W. Song, H.C. Lee, J.H. Joo, Y.J. Kim, J.H. Kim, J.H. Park, S.M. Yoonhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S036030161932824X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S036030161932824X?httpAccept=text/plain
Journal of Gastroenterology and Hepatology10.1111/jgh.1250420142951043-1048Long-term survival after surgical resection for huge hepatocellular carcinoma: Comparison with transarterial chemoembolization after propensity score matchingYang Won Min, Jun Hee Lee, Geum-Youn Gwak, Yong Han Paik, Joon Hyoek Lee, Poong-Lyul Rhee, Kwang Cheol Koh, Seung Woon Paik, Byung Chul Yoo, Moon Seok Choihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjgh.12504, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjgh.12504, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/jgh.12504/fullpdf
Radiotherapy of Liver Cancer10.1007/978-981-16-1815-4_132021181-189Transarterial Chemoembolization Plus External Beam RadiotherapyWoong Sub Koom, Hwa Kyung Byunhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-1815-4_13
Scientific Reports10.1038/s41598-021-83868-92021111Liver resection versus transarterial chemoembolization for huge hepatocellular carcinoma: a propensity score matched analysisA. Bogdanovic, P. Bulajic, D. Masulovic, N. Bidzic, M. Zivanovic, D. Galunhttps://www.nature.com/articles/s41598-021-83868-9.pdf, https://www.nature.com/articles/s41598-021-83868-9, https://www.nature.com/articles/s41598-021-83868-9.pdf
Medicina10.3390/medicina57101000202157101000Salvage External Beam Radiotherapy after Incomplete Transarterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis and Systematic ReviewDae Sik Yang, Sunmin Park, Chai Hong Rim, Won Sup Yoon, In-Soo Shin, Han Ah Leehttps://www.mdpi.com/1648-9144/57/10/1000/pdf